მსოფლიო > სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ქორწილი