სპორტი > ჩემპიონთა მიღება ესპანეთის სამეფო სასახლეში