პოლიტიკა > როგორ გამოიყურებოდნენ ბავშვობაში ისინი, ვინც მსოფლიო პოლიტიკას ქმნიდნენ და ქმნიან