პოლიტიკა > კლასობრივი ვენდეტა, ღრენა-კბენა, კვერცხების წვიმა და ქართული მუშტი-კრივი, ანუ პოლიტიკოსთა რინგი