მოზაიკა > მიგრანტთა სიკვდილის გზა ევროპისკენ
04 სექტემბერი 2015