მოზაიკა > რუსეთის სამხედრო ოპერაცია და დაბომბილი პროვინციები სირიაში