პოლიტიკა > ყოფილი და მოქმედი პრემიერები ოჯახებით მარნის გახსნაზე