სამხედრო > ათწლეულის ყველაზე ფართომასშტაბიანი წვრთნები Trident Juncture 2015