მოზაიკა > როგორ აღნიშნეს ახალი 2017 წელი პოლიტიკოსებმა და მათმა ოჯახის წევრებმა