მოზაიკა > მსოფლიო ისტორიის მნიშვნელოვანი მომენტების ამსახველი პირველი კადრები