რუსეთი ოკუპანტია !
მოზაიკა > მსოფლიო ისტორიის მნიშვნელოვანი მომენტების ამსახველი პირველი კადრები