მოზაიკა > LIFE: როგორ ცხოვრობდა საბჭოთა ახალგაზრდობა მე-20 საუკუნის 60-იან წლებში?
როგორ შეაფასებთ საქართველოში დემოკრატიის მაჩვენებელს გასულ წლებთან შედარებით?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
როგორ შეაფასებთ საქართველოში დემოკრატიის მაჩვენებელს გასულ წლებთან შედარებით?