მოზაიკა > LIFE: როგორ ცხოვრობდა საბჭოთა ახალგაზრდობა მე-20 საუკუნის 60-იან წლებში?