მოზაიკა > დოდო ჭიჭინაძე - მართლაც ქართული სილამაზე