მოზაიკა > ქეთევან ორახელაშვილი - "დიდი ტერორის" მსხვერპლი