პოლიტიკა > არჩევნები 2017 - პოლიტიკოსები ოჯახებთან ერთად საარჩევნო ყუთებთან