მოზაიკა > მიხეილ გელოვანი - სტალინის ორეული ლეჩხუმელი თავადი