მოზაიკა > როგორ ცხოვრობდნენ საქართველოს პირველ დემოკრატიულ რესპუბლიკაში