მოზაიკა > ლარა იანი - "პირველი ვიცე მის საქართველო"