მოზაიკა > მე-20 საუკუნის თბილისის 2 კოლორიტი - ლადო ქოქიაშვილი და ასტამურ აჩბა