კელოგ - ბრიანის პაქტის მიღება საბჭოთა კავშირს , პოლონეთს, რუმინეთს, ესტონეთსა და ლატვიას შორის