ენნ პენჟო ქალიშვილთან ერთად ფრანსუა მიტერანის დაკრძალვაზე