სლავა მეტრეველი, დოდო აბაშიძე, ბორის პაიჭაძე, მიშა მესხი