ბერლინის ქუჩების დასუფთავების სამუშაოები, 1945 წელი
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა