ბერლინის ქუჩების დასუფთავების სამუშაოები, 1945 წელი