გამარჯვების დღის აღნიშვნა წითელ მოედანზე, 1945 წელი 9 მაისი