გერმანელი სამხედროები საბჭოთა ჯარისკაცებს ჩაბარდნენ