გიორგი მაჩაბელი მეუღლესთან, მშვენიერ ნორინა ჯილისთან