გზაზე შეგხვდებათ ადამიანები, რომლებიც სამსახურში ველოსიპედით მიდიან, თუმცა მათ გრძელი გზის გავლა უწევთ, ამიტომაც დროდადრო დასვენება სჭირდებათ