სურსათის მაღაზია ჩრდილოეთ კორეაში, სადაც ყველაფერი იყიდება, თუმცა მხოლოდ მდიდარი ფენის წარმომადგენელს შეუძლია იქ შესვლა