თვითმფრინავი აეროპორტიდან ცუდი მეტეოპირობების გამო რამდენიმე წუთის დაგვიანებით აფრინდა და თითქმის მაშინვე განიცადა კატასტროფა