როგორ ტოვებენ ქართველები სოხუმს და მათი განსაცდელით სავსე მსვლელობა ჭუბერის უღელტეხილზე