მარიკა ლორთქიფანიძე - ქართველი ისტორიკოსი, აკადემიკოსი. საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე 1922 წლის 28 აგვისტოს დაიბადა