მაყურებელმაც და კრიტიკოსებმაც აღნიშნეს მისი საოცარი მსგავსება იოსებ სტალინთან. მან მრავალ ფილმში მიიღო მონაწილეობა: "თოფიანი კაცი", "ვალერი ჩკალოვი", "ვიბორგის მხარე", "ბერლინის დაცემა"...