მან თავი ბელადის დაბადების დღეს - 1956 წლის 21 დეკემბერს მოიკლა