გიორგი კვინიტაძე - საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების უკანასკნელი მთავარსარდალი