ზურა შვილთან გიორგისთან და შვილიშვილთან ნატალისთან ერთად