ეგონ შილე, "მარტოხელა სახლები"
ნახატის ფასი 40 მილიონ დოლარად განისაზღვრება