ტერორისტებზე მომუშავე მეცნიერებმა სითბური აკუმულატორი გამოიგონეს