ბაშარ ასადის ბრძანებით ტერორისტების ტერიტორია დაიბომბა