ბავშვი შემხვედრს მამისთვის სამედიცინო დახმარების გაწევას სთხოვს