ოპოზიციაზე შეტევისას უამრავი ბავშვი საცხოვრებლის გარეშე დარჩა