მომღერალი ადრე უფრო ხშირად ატკბობდა ქართველ მსმენელს თავისი განუმეორებელი ნამღერით