რობერტ შავლაყაძე - სიმაღლეში მხტომელი, 1960 რომი, იტალია - ოქრო