მიხეილ ქორქია - კალათბურთელი, 1972 მიუნხენი , გერმანია - ოქრო