ალექსანდრე ანპილოგოვი - ხელბურთელი, 1976 მონრეალი, კანადა - ოქრო