ნინო სალუქაძე - ტყვიის მსროლელი, 1988 სეული, კორეა - ოქრო