სხედან პირველ რიგში მარცხნიდან მარჯვნივ: სოლომონ იმნაძე, ესე ცინცაძე; მეორე რიგში მარცხნიდან მარჯვნივ: ამერიკელი მამაკაცი ბავშვთან ერთად, დიმიტრი ცინცაძე, ლუკა ჩხარტიშვილი; დგანან მესამე რიგში მარცხნიდან მარჯვნივ: ლუკა ჩხარტიშვილი, მიხა დარსალია, ჭყონიები