ცხენოსანთა ჯგუფის წევრები მამაკაცების გარდა იყვნენ ქალბატონებიც, ისინი მეტ ხიბლსა და ლაზათს მატებდნენ ასპარეზობას. ფოტოზე - ქრისტინე ცინცაძე - ქართველი ცხენოსანი ქალი.