აოკიგახარა, ამ ტყეში ყოველწლიურად უამრავი თვითმკვლელობა ხდება