ჯოჯოხეთის კარიბჭე, მეცნიერებმა გაჟონილი აირის დაწვა გადაწყვიტეს, ას სემდეგ აქ ცეცხლი არ ჩამქვრალა