ქალაქი ცენტრალია. ქალაქში მიწის ქვეშ გაჩენილმა ცეცხლმა ქალაქის ქუჩები დაწვა და ცეცხლი ასფალტსაც წაეკიდა